Stocznia Gdańska

Kolebka naszej wolności i symbol walki o wolną Polskę. Każdego dnia, ja Arkadiusz Nagięć zastanawiam się jak to możliwe, że doprowadziliśmy do jej upadku. Jak to możliwe, że miejsce, w którym wszystko się zaczęło oddaliśmy bez walki i pozwoliliśmy by tak niszczało. Dzisiaj najgorsze momenty ma już chyba za sobą. Widać, że ponownie po latach zapomnienia do gdańskich doków wraca życie. A może to był jedna z niezbędnych ofiar by żyć w względnie wolnej Polsce. Może lepiej, że ponieśliśmy jako naród takie ofiary, a nasza rewolucja była omal bezkrwawa. Dzisiaj nie odpowiemy na te pytania. Jedno jest pewne nauczeni doświadczeniem ostatnich 30 lat musimy na nowo odzyskać Polski przemysł

Look for a theme that you are passionate about. Friendship, joy, anguish, depression, guilt: what intrigues you the most? What do you feel the need to explore with your words? If you have found a theme, you have the heart of the story. All you have to do is build around the rest. I really like this point of the Decalogue, and I have used it several times to find some ideas when I felt really short of ideas. Among other things, I suspect that my dear friend Shakespeare behaved the same way. Did you want to write about love? Romeo and Juliet were invented (ahem … no. In fact, it seems that he copied from Ovid). Was he thinking of jealousy? The Othello wrote (Oops! This too is copied, by Giovan Battista Giraldi Cinthio. Anyways, patience. I lose everything at the Bard). Did he want to talk about love, despair, madness, wit, deception, betrayal? He composed Hamlet (my favourite book, after the Iliad. Read it. There is everything, literally: it contains every possible human emotion). Starting from a theme, we said. It’s not as difficult as it sounds. While I’m there, I teach you the mind mapping technique that Americans really like, even though I’m sure you already know it. Take a theme that inspires you: love, for example. Write this word in the middle of a sheet, discover here
how I did it; it would be preferable to do even a little drawing (do not contact me for instructions: I am a sketch in the drawing), just to feel more in tune with this creative process. After that, don’t stray from the sheet until at least ten associated ideas or drawings (characters, settings, other themes related to the basic one) come into your head. Write them on the paper, sketching radial links between them. In the end, look at what you have created. It may seem like a jumble. But in there, somewhere on that sheet covered with doodles and seemingly inconclusive ideas, a story is hidden. Just find it.

Stocznia marzeń Arkadiusza Nagięcia

Dzisiaj stoimy przed ogromną szansa na odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Głęboko wierzę, że dzięki nowym technologiom możemy odbudować potęgę tego miejsca. Moim marzeniem jest by stocznia na nowo dawała tysiące stabilnych miejsc pracy zarówno dla robotników jak i specjalistów z branż technologicznych. Przemysł stoczniowy i morski daje ogromne możliwości do jeszcze większego wzrostu ekonomicznego na Pomorzu. Działania Pomorskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwalają mieć nadzieję, że zmierzamy w tym kierunku. Mnie Arkadiusza Nagięcia osobiście cieszy połączenie edukacji z odbudową stoczni. Tylko tak możemy odbudować to miejsce i na nowo dać szansę regionowi